SERDAR ANLAŞ

İş Güvenliği Çalışmalarında Başarı Öyküsü: “İzmir Demir Çelik Kazasızlık Projesi”

Toplam okunma sayısı: 723
01 Nis 2010
İDÇ sanayinin temel taşlarından biri. Ağır sanayi ve İŞ KAZASI ayrılmaz bir bütün olarak düşünüldüğü sektördür çelik sektörü.
İDÇ yöneticileri Kazanın bir kader olmadığı yönünde fikir birliği içinde oldular. Bu fikir birliğini sahaya indirme yönünde de bu proje çerçevesinde çalışanlarla bütünleştiler. İşte bu bütünleşmenin öyküsü bu.
90 gün için konulan kazasızlık hedefinin 200 günlere dayanmasının öyküsü.
İzmir Demir Çelik bir ilki gerçekleştirdi. Bu çalışmasının MMO İzmir Şubesinde üyeleri ile paylaştı.
Serüvenin adımları anlatıldı katılımcılara. Rakamlara yansıyan sonuçlar paylaşıldı.
Proje ekibin Lideri Sn . Murat ATALAY; SIFIR KAZA PROJESİNİN Başlangıç noktasının İDÇ’ nin “Her çalışanımızı en değerli varlık olarak kabul eder” politikası ile açıkladı.
2008 haziran ayında başlayan çalışmalarda istenilen sonucun alınabilmesine yönelik başlangıç vuruşu 2009 yılı ağustos ayında, 2009 yılının sayısal olarak en çok kaza yapan bölümü “MEKANİK ATÖLYE ve BAKIM” bölümünün seçimi ile başladı. 1 ağustosa kadar 43 kaza gerçekleşen bu bölümde; Fabrika Müdürü Sn. İzzet ULU ve Bölüm Müdürü Mustafa ÖZENEN Bey ve tüm çalışanların katılımı ile Başlangıç Vuruşu yapıldı.
Çalışanların önüne 90 günlük bir hedef konuldu.
Bölüm çalışanlarından oluşan bir proje ekibi belirlendi. Proje ekibi her hafta bir araya geldi. 2009 yılı kazalarını tek tek irdelediler.
Yapılması gerekenlere ve eğitim içeriklerine kara verdiler. Bu bölümün 120 çalışanının tamamı farkındalık eğitiminden geçirildi. Ayrıca yöneticilere İş Güvenliğinde Liderlik eğitimi verilerek davranışları yönlendirildi.
Saha denetimleri projenin ayrılmaz bir parçası idi. Çalışanlarla, tehlikeler ve riskli uygulamalar yerinde gözlemlendi. Aksiyonlar belirlendi. Sorumlular atandı. Çalışmaların sonuçları fotoğraflandı ve çalışanların bilgilenmesi sağlandı.
90 gün içinde sadece bir kaza meydana geldi. Bölümde şu ana kadar meydana gelen kaza sayısı 2.
Sayın Murat ATALAY sunumunda; • “SIFIR” KAZA PROJESİNİN BEŞ KURALI’ nı
Bireyin yerinin doldurulamaz olması,
Bu nedenle de iş sahasındaki herkesin gönül birliği ile; güvenlik, temizlik, ulaşım kolaylığı ve sağlık konularına odaklanarak katılımı,
Her işçi için sağlık ve güvenliğinin bir problem oluşturduğu ana fikri ve bunu takip eden güvenlik ve sağlık yönetimi faaliyetleri, aktivitelerinin her gün yapılması böylece alışkanlık haline gelmesi,
Arkadaş tavırlı işçilerle sıkı ilişki ve gönüllü çabalarla canlı bir atmosfer yakalamak,
Güvenlik, kalite ve üretimde sabit ilerlemelerin kaydedilmesi. Olarak özetledi • “SIFIR” KAZA PROJESİNİN ÜÇ TEMEL DİREĞİ ‘ ni de
Üst yönetim tarafından yönetim politikası,
Bölüm yöneticileri tarafından iş sağlığı ve güvenliğinin tüm yönleriyle çalışmalarda uygulanması,
İş sahasında gönüllü faaliyetlerin yoğunlaştırılması olarak aifade etti
PROJENİN TEMELLERİ Başlığı altında KAZASIZLIK PROJESİNİN prensiplerini deyalı bir şekilde anlattı.
Konuşmasını Kulağımıza Küpe şeklinde:
Unutulmamalıdır ki; “Güvenli İş Yeri Yoktur”
İşyerinde her zaman risk vardır.
İşyerinin güvenli olması için yönetim tarafından da çaba gösterilmelidir.
Diğer yandan “Güvenlik” erişildiğinde dahi tatmin olunacak bir konu değildir. “ Cümleleri ile tamamladı.
Sn Tamer TOKER’ de yapılanları sonuçları, elde edilen kazanımları ve iyileştirmeye açık alanları paylaştı.
“0” kaza yolculuğumuz başlığı altında;
İDÇ Yönetiminin taahhüdü
Risk değerlendirmeleri
14001 – 18001 sertifikasyon çalışmaları
Sertifikasyon
Durum değerlendirmesi
Bölüm kazasızlık çalışmaları nı özetledi.
İşin temeli olan risk değerlendirmesinde kullandıkları KİNNEY METODUnu anlattı. Risk değerlendirme ekiplerinin kuruluşu, verilen eğitimler, masa başı çalışmalarını ve saha doğrulamalarını anlattı. Bu çalışmalarda talimatlar hazırlandı, 63 kişiye denetçi özelliği kazandırıldı.
NELER YAPTIK, NASIL YAPTIK? Başlığı altında da;
İstatistikleri inceledik.
Çalışma yapacağımız bölümü belirledik
PLANLAMA
UYGULAMA
SONUÇLAR
DEĞERLENDİRME Sonuçlarını paylaştı.
Planlama safhasında:
Ekipleri kuruluşu,mevcut Durum Analizi, Alt yapıyı oluşturduk. Panolar hazırlandı,Toplantılar yapıldı. İşçi eğitimleri,Yönetici eğitimleri planlandı ve gerçekleştirildi.
Risk ve ucuz atlatma bildirimleri ile ilk aksiyonlar oluşturuldu. Takip toplantıları gerçekleştirildi. 213 günde sadece 2 kaza ile 2010 yılının şubat ayına ulaşıldı.
KAZASIZLIK’ ın ulaşılabilir bir sonuç olduğu, başarının birlikteliğin doğal bir sonucu olduğunu anlattılar.
Başarı kimseye uzak değildir…

Haber: Editör