Müslüm Gülel - Kurumsallaşma Ve Şirket Kültürü
Türkiyenin en büyük inşaat haber portalı.

YAZAR DETAY

 

Müslüm Gülel

info@insaattrendy.com
01.04.2008

Kurumsallaşma Ve Şirket Kültürü

 

Girişimcilerimizin gündemine son 10 yıllık dönemde giren "kurumsallaşma ve şirket kültürü" kavramı, küresel ekonominin kaçınılmaz gerekliliği olarak her geçen gün daha da önem kazanıyor. Biz de bu konunun önemine biraz daha dikkat çekmek amacı ile bu yazımızı yazmaya karar verdik.

Konuya küresel ekonomi kavramının alt yapısını, kurumsallaşma ve şirket kültürünün oluşturulması açısından açıklayarak girelim. Küresel ekonominin altyapısı, gelişmiş ülkelerin liderliğinde ve gelişmekte olan ülkelerin (mecburi) katılımları ile yıllar süren çalışmaların sonucunda oluşturulmuştur. Bu çalışmaların en önemli ayağını Uluslar arası Kurumların Kurulması ve "Yaptırım Gücü" kazanması oluşturmuştur. Bu kurumlara en çarpıcı örnekler Dünya Ticaret Örgütü (WTO), Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası (WB), Petrol Üreten Ülkeler Topluluğu (OP EC) vb. kurumlardır. Bu kurumlara ek olarak ekonomik birliklerin (NAFTA vb.) kurulması da bu kurumların desteklenmesi amacı ile kurulmuş ve kurulmaya devam etmektedir. Bu kurumların ve ekonomik birliklerin kurulmasının temel amacı küresel ekonomide söz sahibi olmaktır. Çünkü içinde yaşadığımız koşullarda söz sahibi değilseniz, yaşamınızı sürdürmek için uyum sağlamak zorunda kalırsınız. Özet olarak Çok Uluslu Şirketler dışında kalan işletmelerin yaşadıkları koşullarda söz sahibi olması tek başlarına mümkün görünmemektedir.

Peki, ne yapmalı?

İşte tam da bu noktada Kurumsallaşma ve şirket Kültürünün oluşturulması gerekliliği devreye giriyor. Çünkü işletmelerin yaşamını sürdürmesi işletme yapısının güçlü olması, çalışanların ve müşterilerin sadakati ile doğru orantılı ve direkt ilgilidir.

Öncelikle Marka

İşletme kendi pazarına sunduğu ürün ve/veya hizmetin markalaşması işletmenin geleceğinin, yaşam süresinin belirlenmesinde büyük öneme sahiptir. Çünkü marka sadece ürün ya da hizmetin üzerinde bulunan etiket değildir, Marka girişimcilere özgüven veren, çalışanlara "kurumsal kimlik" ve müşteriye "toplumsal kimlik" kazandıran bir değerdir.

İşletme Kurgusunun Doğru Yapılması ve Güven Ortamının Oluşturulması 

Bu değerin oluşturulması işin işletme yapısının çok iyi kurgulanması gerekliliği vardır. Bu kurgu; öncelikle ve önemli olarak işletmenin kurucusu olan bireylerin bir hedef çerçevesinde bir araya gelmeleri, gerek hedefe ulaşmaya ve gerekse birbirlerine olan inanç ve güvenden başlar. Sonraki aşamada pazarın taleplerinin iyi bilinmesi, ürün ya da hizmetin pazarın taleplerini karşılayacak nitelikte olması, ürün ya da hizmetin sürekliliği ve kolay ulaşılabilirliği, bu nitelikte ürün ya da hizmeti sunabilecek tesis altyapısı, organizasyon ve insan kaynaklarının oluşturulması asgari düzeyde gerekliliklerdir.

Kaynak yönetiminde bilimsel yöntemlerin kullanılması ve bunun için işletme içi dinamikler kadar ulusal ve küresel dinamiklerin de güncel, sağlıklı izlenebilir olması ve düzenli olarak değerlendirmeye tabii tutulması bir başka gerekliliktir. Bunun için sürekli öğrenen, yorumlama ve raporlama yeteneğine sahip, yetkin insan kaynakları olması ön koşuldur.

Bu koşullar sağlandığında işletme hakkında müşterilerin de düşünce ve davranışları pozitif algi yönünde gerçekleşecektir.

Nitelikli İnsan Kaynakları İşletme, Ürün/Hizmet ve Müşteri ile ilişkilerde Esastır

Öncelikli ilke; "Adama göre iş değil, işe göre adam" olmalıdır. İşletmenin kurgusu içinde açılan her bir pozisyon için ince eleyip sık dokunarak alınacak personelin sürekli olarak eğitim alması ve değişen her koşula uyum sağlayabilecek bilgi ve beceri düzeyine getirilmesi ve eş zamanlı olarak performansı ölçülmeli.

İnsan kaynaklarında üst çizgi; "Çalışanın işveren kadar duyarlı, sorumluluk alan, iletişim kuran" bir yapıya kavuşmasıdır. Bu aşamada personel, işletmenin varlığını, işletme organizasyonu içinde pozisyonunu, işletmenin kurallarını ve işletmenin kurumsal kimliğini kabul etmiş ve işletme kültürü içinde davranmayı bir alışkanlık haline getirmiştir.

İşletme kültürünün oluşturulması girişimci, çalışan ve müşteri arasında yaratılacak ortak değerler çevresinde oluşur. Bu kapsamda gerek işletme kurgusu, gerek kurumsal kimliğin oluşturulması ve gerekse işletme ile ilişki içinde olan (çalışan ya da müşteri düzeyinde) insanların kurumsal duruştan olumlu etkilenmeleri yolu ile yaratılacak güvenden ve sonrasında sadakat duygusu işletmelerin geleceklerini belirleyecektir.

Yorum Yapmak İçin Üye Olun ya da Giriş Yapın.!

DİĞER MAKALELERİ