Müslüm Gülel - Pazarlamada Kurumsal Şirket Olmanın Önemi
Türkiyenin en büyük inşaat haber portalı.

YAZAR DETAY

 

Müslüm Gülel

info@insaattrendy.com
01.07.2008

Pazarlamada Kurumsal Şirket Olmanın Önemi

 

Öncelikle pazarlamanın kavram algılamasında yaptığımız bu düzeltme ile asıl konumuz olan pazarlamanın kurumsal bir şirkette yapılmasının önemine geçelim. 

Pazarlamada amaç öncelikle mal ve/veya hizmetin; 

Mevcut pazarın talep tespiti ya da yaratılacak talep için pazar tespiti: 

Bu madde pazarlamanın ürün fikrinden sonraki ilk adımdır. Buradan amaç; mal ve/veya hizmetin oluşturulması ve pazara sunulması halinde pazarın tepkisi, ihtiyaç derecesi, mal ve/veya hizmetin görebileceği talep oranını tespit etmektir. Bu aşamada ürünün üretilip üretilmememe kararı verilir ki bu aşama Pazarlamanın olmazsa olmazıdır. 

Ürün imajının oluşturulması: 

Ürünün Üretilmesi ile eş zamanlı yürütülecek bir diğer çalışma mal ve/veya hizmetin tanıtımı çalışmalarıdır. Bu aşamada ürünün algılanma şekli belirlenir. Algılamada “Sempati, Antipati, Tutucu, Yerel, Küresel, Sağlıklı, Doğal, Bilimsel, Estetik, Güvenli” vb. vurgular ile ürün imajı oluşturulur. Bu imaj pazara girerken kullanılacak yöntemler belirlenir ve mutlak surette ürün imajı ile ürünün sunum metodu örtüşmelidir. 

Ürünün sunum şekli ve süreklilik:

Hangi mal ve hizmeti pazara sunarsanız sunun mutlak surette dikkate almanız gereken şey, ürünün imajına uygun şekilde pazara sunulması ve sürekliliğinin olması gereklidir. Bu aşamada hem firmanın imajı hem de mal ve ürünü sunan birim ve bireylerin ürün ve müşteri bilgisinin üst düzeyde olması aranır. Çünkü müşteri harcama yapacaktır ve doğal tepki olarak harcamanın karşılığını almak isteyecektir, hatta daha fazlasını hak ettiğini düşünecektir. 

Pazar eğiliminin alınması, değerlendirme ve yenilik:

Ürünün pazara çıkmasının ardından sürekli olarak ürüne ilişkin fikirlerin bizzat müşteriden alınması ve bu iletişimin sürekli hale getirilmesi bir zorunluluktur. Bu verilerden faydalanabilmek için, şirket içinde rakamsal değerlerle ifade edilebilecek istatistik süreçlerden geçmesi gereklidir. Rakamsal bilgilerin değerlendirmesinden sonra üründe yapılacak yenilikler yeniden başa dönerek bütçe planlamadan itibaren yeniden planlaması yapılmalı.

Tüm bu süreç bize gösteriyor ki pazarlama birimleri şirketlerin kalbinin attığı yerdir. Şirketin genel sağlık durumunun ne olduğunu pazarlama biriminden aldığımız verilerle tespit edebiliriz. Bu sebeple, her şirketin pazarlama birimini oluştururken, hem içeri ile hem de dışarı ile birebir temas etmesi nedeni ile kesin ve kaçınılmaz olarak yetkin insan kaynaklarından oluşturulması gerektiği, bir plan ve bütçe dahilinde hareket etmesi gerektiği anlaşılmalıdır.

Tüm bu adımların gerçekleştirilmesi sürecinde;

Birinci koşul genel planlama, ikinci koşul bütçe planı, üçüncü koşul uygulama planı, dördüncü koşul üretim şartları planı, beşinci koşul ürünün sunumu planı, altıncı koşul süreklilik planı, yedinci koşul pazarın tepkisinin alınması ve yenilik planıdır. 

Bu süreç içinde planların çıkarılması, uygulama altyapısının ve birimlerinin oluşturulması ancak kurumsal kimlik kazanmış firmalarda gerçekleştirilebilmektedir. 

Siz de pazarın müşterisisiniz... 

Kazanmak için kazandırmanız gerekiyor. Bu durumda müşteri tepkilerinin alınması özellikle fiyat, kalite, bulunabilirlik, süreklilik konusunda önemlidir. Siz pazara ürün (mal ve hizmet arz ederken), Pazar da size para arz ediyor. Bu denklem içinde müşterinin ürüne ve dolayısı ile markaya sadakatini sağlayabilmek için, müşterinin arz ettiği parayı hak ettiğinizi düşünmeniz ve hissetmeniz çok önemlidir. 

İşletmelerimiz Pazarlama kavramını çoğunlukla satış olarak algılar ve söylemlerinde de bu şekilde ifade ederler. Bu bir kavram yanılgısıdır. Pazarlama, satış sonucu almaya yönelik bir dizi ve bir plan dahilinde uygulanması gereken faaliyetler bütünüdür. 

Yorum Yapmak İçin Üye Olun ya da Giriş Yapın.!

DİĞER MAKALELERİ