AKIN KIRAÇ

Çelik Kapı İhracatı İçin Potansiyel Pazarlar

Toplam okunma sayısı: 4180
02 Şub 2016
Ülke bazında en yüksek kapı ithalatını bir çok sektörde olduğu gibi yine Amerika Birleşik Devletleri yapmakta.Amerika'yı sırasıyla Rusya,Fransa ve Almanya izlemekte.
İlk dört sırada bulunan devletlerin kapı ithalat toplam hacmi aşağıda ilk 25'te sıraladığımız diğer 21 ülkenin yaklaşık olarak kapı taleplerine eşit.Bu da 4 Milyar Dolar olan ithalat talebinin % 50'sinin ilk 4'de olan ülkelerden olduğunu göstermektedir.Türkiye'den alım yapan Türkmenistan,Azerbaycan gibi ülke pazarları sadece Amerika ile kıyaslandığında % 2 seviyelerinde kalmaktadır.
Kapı ithalatında 5.sırasıyla her yıl sektörü şaşırtan Nijerya; 2016 yılında kapı ürünü ile birlikte kapı yan ürünlerininde sunumunun yapılabileceği bir pazar konumunda.
İlk dört ülkeden sonra en çok kapı ithalatı yapan diğer ülkeler sırayla Kanada,İsviçre,Polonya,Avusturya,Bulgaristan,Çin,Norveç,Hollanda,İlgiltere,Birleşik Arap Emirlikleri,İsveç,Ukrayna,Meksika,İtalya,Singapur,Kazakistan,Suudi Arabistan ve Romanya.
Türkiye'nin en fazla kapı ihracatı yaptığı ülke ise Irak’tır. Irak çelik kapı pazarındaki verilere göre; 2/3 lük pay oranıyla Türkiye pazar hakimiyetini sürdürüyor.Türkiye’den sonra Irak'ta en çok pazara hakim olan Çin bir çok sebepten dolayı Türkiye ile rekabette zorlanıyor.Türkiye'nin yeni bir atak yapmasıyla Irak pazarı tamamiyle Türkiye'nin elinde olabilir.
Türkiye Irak'ın yanısıra Nijerya, Azerbaycan,Türkmenistan,Libya, İran,Mısır,ve Suudi Arabistan ile de kapı ticaretini geliştirmiştir. Bu ülkeler ihracatımızın en çok olduğu ülkelerdir. 2012-2013-2014 yıllarındaki veriler göz önüne alındığında Irak’taki İhracat rakamlarının artışı büyük dikkat çekmektedir.
Çelik kapı talebinde Nijerya,Irak,İran,Bulgaristan ve Cezayir büyük pazarlar olmalarına rağmen bu ülkelerde büyüme oranımız daha düşük kalmıştır.
Türkiye,yukarıdaki ülkelerin neredeyse tüm toplamı kadar büyük bir pazar olan Almanya’da rekabet eder bir konumda.Her pazarda olduğu gibi Almanya pazarında da kalite ön planda gelmekte.
Suudi Arabistan,Birleşik Arap Emirlikleri gibi para harcama potansiyeli yüksek ülkelerde Türkiye hatırı sayılır bir pozisyonda olsada istenilen düzeyde değildir.Son günlerde biraz daha fazla gelişen Türkiye-Suudi Arabistan yakınlığı ticari piyasalarda da kendini hissettireceğe benziyor.Suudi Arabistan'ın devlet olarak konut dönüşüm projeleri inşaat sektörü tarafından yakından izlenilmekte.
Nijerya yukarıda da bahsetitiğimiz gibi Türkiye'nin ciddi kapı ihracatı yaptığı ve ticari hacmini ciddi oranlarda yükseltebileceği potansiyel ülkelerden birisi.İthalat hacmi kapı yan ürünleri ile birlikte 250 Milyon dolar seviyesinde.Nijerya pazarında rekabet edebilmek için Brezilya,Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'i göz önünde bulundurup rekabet edebilen ürünler geliştirmek gerekecektir.Türkiye'nin girdiği kapı pazarlarında pek tutunamayan Çin Nijeryada da tutunamayabilir.Brezilya ve Amerika faktörü ise yeni tasarım ve planlamalarla aşılabilir.
Azerbaycan kapı ithalatı pazarı 12 milyon Dolar seviyesinde.Mimari tasarımları ile Dünyada ilgi uyandıran Azerbaycan son yıllarda tasarıma çok daha fazla önem veriyor.Sade ve şık tasarımların fazlaca hiseedildiği ülkede Çin'in başarı şansının olmamasına rağmen İlgiltere,İtalya ve Ukrayna gibi ülkeye ciddi ürünler satmakta.Azerbaycan katma değeri yüksek ürünler tüketmekte.Doğalgaz rezervleri ülkede tüm mimariyi etkilemiş gözüküyor.
Türkiye geçmiş yıllarda olduğu gibi son 5 yılda da Türkmenistan‘da Çelik kapı pazarında en ciddi oyunculardan. Türk müteahhitlerin yoğun iş aldığı Türkmenistanda katma değeri yüksek ürünler tüketiyor.Türkmenistan'ın ithalat hacmi 9 Milyon Dolar seviyelerinde. Türkiye'nin İhracatı yan ürünlerle birlikte
yaklaşık 8 milyon dolar.

Haber: Editör